en
Γλώσσα
 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr
Μηχανική μετάφραση
 • bg
 • cs
 • dk
 • gr
 • hu
 • il
 • it
 • pl
 • se
 • tr

Πώς να διαχειριστείτε τους πόρους κατά τη διάρκεια του έργου σας και πόσο εύκολο βοηθά το Redmine

1 / 11 / 2022
8 λεπτά
Adela Sýkorová

Διαχείριση πόρων είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και πιο δύσκολους περιορισμούς που πρέπει να πλοηγηθείτε κατά τη διαχείριση ενός έργου. Η διαχείριση πόρων κατά τη διάρκεια ενός έργου είναι το κλειδί για τη διασφάλιση αποτελεσματικών και αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων του έργου και τους στόχους.

Ο κρίσιμος ρόλος της διαχείρισης πόρων

Η διαχείριση των πόρων σε ένα έργο μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στον προσδιορισμό πόσο επιτυχημένη μπορεί να είναι η εκτέλεση και η ολοκλήρωση ενός έργου. Σε έναν ιδανικό κόσμο με απεριόριστους πόρους, η διαχείριση έργου θα ήταν πολύ πιο εύκολη. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, η διαχείριση πόρων είναι μία από τις πτυχές που απαιτούν τις καλύτερες προσπάθειες και τις ικανότητές σας στον προγραμματισμό, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ένα έργο ολοκληρώνεται εντός των περιορισμών πόρων και χρόνου. 

Το κλειδί για διαχείριση πόρων είναι η εξασφάλιση της βέλτιστης κατανομής και αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων, προς ελαχιστοποιήστε τη σπατάλη, τις απολύσεις και την αναποτελεσματικότητα. Η αποτυχία να ληφθεί υπόψη η σημασία του σχεδιασμού των πόρων μπορεί να οδηγήσει σε συμφόρηση, κακή λήψη αποφάσεων, υπερβάσεις κόστους και επακόλουθες καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα ενός έργου. 

Κατά συνέπεια, είναι ζωτικής σημασίας να υιοθετηθούν οι βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων κατά τη διάρκεια ενός έργου και όχι μόνο.

Διαχείριση πόρων στο Easy Redmine

Διαχείριση πόρων στο Easy Redmine


Πώς να διαχειριστείτε τους πόρους κατά τη διάρκεια ενός έργου;

Εδώ είναι οι καλύτερες πρακτικές και τεχνικές που θα σας βοηθήσουν αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων κατά τη διάρκεια του έργου σας:


1. Ετοιμάστε ένα περίγραμμα των διαθέσιμων πόρων

Η πρώτη προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων είναι να γνωρίζετε την ποσότητα των πόρων που διαθέτετε για το έργο σας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να να ορίσετε με σαφήνεια τον αριθμό των πόρων, κατηγοριοποιούνται ανά τύπο και άλλους παράγοντες.

Εφόσον οι πόροι θα μπορούσαν να είναι οποιουδήποτε τύπου, η μέθοδος ποσοτικοποίησης των πόρων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο των πόρων. Αφού έχετε μια αναφορά όλων των πόρων που διαθέτετε, μπορείτε να προχωρήσετε στα επόμενα βήματα.


2. Εκτελέστε προκαταρκτική ισοπέδωση πόρων

Η εκτέλεση προκαταρκτικής ισοπέδωσης πόρων θα σας επιτρέψει να προσδιορίσετε εάν οι διαθέσιμοι πόροι είναι αρκετοί για να διασφαλίσετε την έγκαιρη ολοκλήρωση ενός έργου. Με βάση το περίγραμμα των διαθέσιμων πόρων και τις απαιτήσεις του έργου, Η ισοπέδωση των πόρων θα σας επιτρέψει να υπολογίσετε μια ημερομηνία ολοκλήρωσης, το οποίο μπορείτε να αναλύσετε και να ευθυγραμμίσετε με τις απαιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα του έργου.


3. Ορίστε τους πόρους σας (κατά προτίμηση με οπτικό τρόπο)

Τα οπτικά μέσα συχνά αποδεικνύονται εξαιρετικά αποτελεσματικά στο να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κατανοήσουν τα πράγματα και να τα βάλουν σε προοπτική με πιο κατανοητό τρόπο. Οπτικοποιώντας τους πόρους σας, μπορείτε να έχετε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για όλα όσα έχετε.

Η οπτικοποίηση των πόρων θα σας επιτρέψει επίσης να εντοπίσετε πόρους που είναι σπάνιοι όσον αφορά τη διαθεσιμότητά τους. Κάνοντας αυτό, θα το βρείτε πιο εύκολο να καθορίσουν και να δώσουν προτεραιότητα στην κατανομή των σπάνιων πόρων, αποφεύγοντας προβλήματα διαθεσιμότητας αργότερα στο έργο.


4. Ενθαρρύνετε τη Συνεργασία

Η προβολή των απαιτήσεων πόρων και η κατανομή για κάθε εργασία μεμονωμένα θα καθιστούσε δύσκολη τη βέλτιστη κατανομή των πόρων. Αντίθετα, ως διαχειριστής έργου/πόρων, θα πρέπει να ενθαρρύνετε μια πιο συνεργατική μορφή διαχείρισης πόρων, όπου αναζητούνται στοιχεία από πολλούς ενδιαφερόμενους και χρησιμοποιούνται προηγούμενα δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων κατανομής.

Αυτό θα βελτίωνε την ευθυγράμμιση των προσεγγίσεων μεταξύ πολλών ενδιαφερομένων και θα οδηγούσε σε πιο αξιόπιστη κατανομή και διαχείριση των πόρων.

Διαχείριση πόρων στο Easy Redmine

Διαχείριση πόρων στο Easy Redmine


5. Συνεχίστε να αυτοσχεδιάζετε

Κάθε πτυχή ενός έργου σπάνια πηγαίνει σύμφωνα με τις προσδοκίες σας και υπάρχουν πολλά που πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη και να επανεξετάζονται κατά τη διάρκεια ενός έργου. Τα έργα συχνά συναντούν πολλαπλά σταυροδρόμια και απροσδόκητους περιορισμούς, πράγμα που σημαίνει ότι Η διαχείριση έργου είναι μια συνεχής διαδικασία.

Ομοίως, η κατανομή και η διαχείριση πόρων για ένα έργο δεν μπορούν ποτέ να καθοριστούν και πιθανότατα θα χρειαστεί να αναπροσαρμοστούν και να επανεξεταστούν σε πολλαπλά στάδια κατά τη διάρκεια ενός έργου, γι' αυτό θα πρέπει να παρακολουθείτε ιδιαίτερα αυτήν την πτυχή της διαχείρισης έργου . 


Πόσο Easy Redmine βοηθά στη διαχείριση πόρων

Το Easy Redmine's Resource Management είναι ένα εργαλείο για επαγγελματικό σχεδιασμό και διαχείριση πόρων, κάτι που θα έκανε κάνει τη διαχείριση έργου πολύ πιο αποτελεσματική. Αυτό το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με πολλαπλά χαρακτηριστικά και λειτουργίες, καθιστώντας το ένα πολύ πρακτικό εργαλείο.

Το εργαλείο διαχείρισης πόρων του Easy Redmine και οι δυνατότητές του σάς επιτρέπουν να ενσωματώνετε τις βέλτιστες πρακτικές στην προσέγγιση διαχείρισης πόρων και, δεδομένης της πρακτικότητας αυτών των χαρακτηριστικών, αυτό θα διευκολύνει τη διαχείριση του συνολικού έργου.


ταμπλό πόρων

Ένα από τα πιο χρήσιμα πρόσθετα που προσφέρει το εργαλείο διαχείρισης πόρων του Easy Redmine είναι το ταμπλό πόρων. Καθώς έχουμε ήδη συζητήσει τη σημασία και τη χρησιμότητα της προβολής των διαθέσιμων πόρων σας, αυτός ο πίνακας εργαλείων κάνει ακριβώς αυτό που χρειάζεστε, παρέχοντάς σας ένα οπτική επισκόπηση όλων των πόρων σας σε ένα μόνο μέρος. Αυτό θα σας επιτρέψει να αναλύσετε τη χρήση των πόρων σας και τους σχετικούς KPI με μια ματιά.

Αυτό το ταμπλό προσαρμόζεται εύκολα και είναι εξοπλισμένο με πολλαπλά πρόσθετα χαρακτηριστικά όπως κατανομές παρακολούθησης, ομαδική χρήση, μετρήσεις συνολικής κατανομής και πολλαπλές επιλογές οπτικοποίησης ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Πίνακας ελέγχου πόρων στο Easy Redmine

Πίνακας ελέγχου πόρων στο Easy Redmine


Πίνακας ελέγχου διαχειριστή πόρων

Το εργαλείο διαχείρισης πόρων της Easy Redmine είναι εξοπλισμένο με ένα προκαθορισμένο προσωπικό ταμπλό για οποιονδήποτε αναλαμβάνει το ρόλο του διαχειριστή έργου/διαχειριστή πόρων. Ο πίνακας εργαλείων περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες και είναι εξοπλισμένος με σχετικά χαρακτηριστικά που θα επέτρεπαν σε κάθε διαχειριστή πόρων να αναλύσει την τρέχουσα και ενημερωμένη απόδοση διαχείρισης πόρων. Αυτός ο πίνακας εργαλείων προσφέρει επιλογές όπως αναφορές μισθών και λογαριασμών, προγραμματισμός πόρων, σύνθετες αναφορές χρόνου και αναφορές εξόδων.


Διαχείριση Συμμετοχής και Πίνακας Συμμετοχής

Δεδομένου ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ένας από τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους πόρους και είναι επίσης ένας από τους πιο δύσκολους πόρους στη διαχείριση, το εργαλείο διαχείρισης πόρων του Easy Redmine προσφέρει λειτουργίες διαχείρισης παρουσιών και καθορισμένο ταμπλό προσέλευσης για να σας βοηθήσει με τις διαδικασίες παρακολούθησης της εργασίας.

Οι δυνατότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση παρουσιών περιλαμβάνουν καταγραφή παρουσιών, ειδοποιήσεις σχετικά με ελλείψεις παρουσών, λειτουργίες ελέγχου και έγκρισης για αιτήματα διακοπών και μελλοντικό προγραμματισμό παρουσίας, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών. Σας επιτρέπει επίσης να αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες προσέλευσης ορίζοντας διευθύνσεις IP και προκαθορίζοντας ημερολόγια εορτών, για να αποφύγετε τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής που θα μπορούσαν να διαταράξουν τα χρονοδιαγράμματα.

Ο πίνακας ελέγχου παρουσιών μπορεί να προσαρμοστεί, επιτρέποντάς σας να βλέπετε πληροφορίες που είναι πιο σημαντικές για το πλαίσιο της διαχείρισης των πόρων σας.


Συμπέρασμα

Αν και η διαχείριση πόρων για ένα έργο μπορεί να φαίνεται δύσκολη στην αρχή, η χρήση των προαναφερόμενων πρακτικών και τεχνικών, με τη βοήθεια του Easy Redmine's Εργαλείο διαχείρισης πόρων, θα έκανε την όλη διαδικασία πολύ πιο εύκολη και αποτελεσματική.

Αξιοποιείτε στο έπακρο τους πόρους σας; Ανετα.

Αποκτήστε όλα τα ισχυρά εργαλεία για τέλειο σχεδιασμό, διαχείριση και έλεγχο έργων σε ένα λογισμικό.

Δοκιμάστε το Easy Redmine σε δωρεάν δοκιμή 30 ημερών

Πλήρεις δυνατότητες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας, στη γεωγραφική σας τοποθεσία