Σύνδεση
en

Γλώσσα

 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr

Μηχανική μετάφραση

 • bg
 • cs
 • dk
 • gr
 • hu
 • il
 • it
 • pl
 • se
 • tr

Ενημερώσεις του Easy Redmine

Το Easy Redmine αναπτύσσεται συνεχώς για να το κάνει Εξοικονομήστε το καλύτερο λογισμικό διαχείρισης έργου ανοιχτού κώδικα.

Σχεδιάζουμε να Παραμείνετε συμβατοί με το βασικό Redmine προκειμένου να παρέχει στους χρήστες της κοινότητας τη δυνατότητα αναβάθμισης και να πάρει επαγγελματικές υπηρεσίες.

Αυτό το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να εξισορροπεί τις αντιφατικές ανάγκες για σταθερότητα και καινοτομία.

Ο κύκλος απελευθέρωσης περιλαμβάνει

 • διορθώσεις σφαλμάτων (μπαλώματα) - κάθε εβδομάδα. Μόνο διορθώσεις σφαλμάτων με μικρή επίδραση στη γενική λειτουργικότητα. Επισήμανση έκδοσης: 10.6.1
 • ανήλικος εκδόσεις (με νέες δυνατότητες) - κάθε μήνα (περίπου στις 22). Διορθώσεις σφαλμάτων με μεγαλύτερο αντίκτυπο στη γενική λειτουργικότητα, αλλαγές και νέες δυνατότητες. Η φθινοπωρινή έκδοση (Σεπτέμβριος) περιέχει μεγαλύτερα, πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και πιο σημαντικές αλλαγές. Επισήμανση έκδοσης: 10.6.0
 • μεγάλες εκδόσεις - κάθε χρόνο (άνοιξη). Γενικές τεχνολογικές αλλαγές, ανανέωση σχεδιασμού, νέα πρόσθετα. Επισήμανση έκδοσης: 11. 0.0

Ενημερώσεις για λύση διακομιστή 

 • δωρεάν ενημερώσεις για 3 μήνες μετά την αγορά 
 • Οι περαιτέρω ενημερώσεις καταβληθεί και μπορεί να αγοραστεί για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα των 1 έτους
 • ενημερώσεις είναι πάντα διαθέσιμο για download στη ζώνη του πελάτη (μέρος του Πύλη Πελατών)

Προϊόν οι ενημερώσεις δεν είναι υποχρεωτική υπηρεσία (η άδεια διακομιστή για οποιαδήποτε δεδομένη έκδοση είναι διαρκής). Ωστόσο, εάν ζητηθούν ενημερώσεις, η υπηρεσία πρέπει να πληρωθεί για όλη την ώρα της ιδιοκτησίας του προϊόντος.

Ενημερώσεις για λύση Cloud

 • σύννεφο φιλοξενία περιλαμβάνει ενημερώσεις
 • Οι εφαρμογές στο cloud ενημερώνονται αυτόματα (κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών της τοπικής ώρας)
 • Η απενεργοποίηση των αυτόματων ενημερώσεων είναι δυνατή μόνο ως προσαρμοσμένη λύση
 • μικρές και σημαντικές ενημερώσεις (βλέπε παραπάνω) ανακοινώνονται εκ των προτέρων μέσω ειδοποίησης εντός εφαρμογής

Το Changelog είναι διαθέσιμο εδώ. Οι σημειώσεις έκδοσης που περιέχουν αξιοσημείωτες αλλαγές συγκεντρώνονται στο Βάση γνώσεων.

 

Εύκολος κύκλος ζωής του προϊόντος Redmine

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
  2020 2021 2022
Εύκολη Redmine 11                        
Εύκολη Redmine 10                        
Easy Redmine 2018 (v9 και κάτω)                        

 

Στάδια του κύκλου ζωής Εύκολη Redmine:

Νωριτερη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - Η έκδοση SW είναι διαθέσιμη για εθελοντικούς πρώτους που υιοθετούν υπό βελτιωμένες συνθήκες υποστήριξης

γενική διαθεσιμότητα - Πραγματική έκδοση. Η τακτική ενημέρωση δυνατοτήτων στοχεύει σε αυτήν την έκδοση. Πλήρης υποστήριξη.

LTS (μακροπρόθεσμη υποστήριξη) - παρέχονται υποστήριξη χρηστών και περιστασιακές ενημερώσεις επίλυσης σφαλμάτων. Δεν διατίθενται αιτήματα λειτουργιών ή προσαρμογές. Παρέχεται στο cloud.

Αιώνιος - Παρέχεται μόνο η καλύτερη δυνατή προσπάθεια, χωρίς διόρθωση σφαλμάτων. Παρέχεται στο cloud μόνο ως προσαρμοσμένη λύση.

Δοκιμάστε το Easy Redmine σε μια δωρεάν δοκιμή 30 ημερών

Πλήρη χαρακτηριστικά, προστατευμένα με SSL, Ημερήσια αντίγραφα ασφαλείας, στο Geo σας