Σύνδεση
en

Γλώσσα

 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr

Μηχανική μετάφραση

 • bg
 • cs
 • dk
 • gr
 • hu
 • il
 • it
 • pl
 • se
 • tr

Τιμολόγηση

Αποκτήστε το Easy Redmine στο cloud με όλες τις μελλοντικές ενημερώσεις. Ή ρωτήστε για ένα λύση διακομιστή.

 

 

  
Διαχείριση έργου
Ευέλικτα εργαλεία
WBS & Mind Maps
Διαχείριση πόρων
Προϋπολογισμών του έργου
Εργαλεία ειδικών PM
Γραφείο βοήθειας και εισιτηρίων
B2B CRM
Δημοφιλέστερος

ESSENTIALS

590
χρήστη / μήνα
Διαχείριση έργου
Ευέλικτα εργαλεία
WBS & Mind Maps
Δημοφιλέστερος

Επιχείρηση

1190
χρήστη / μήνα
Διαχείριση έργου
Ευέλικτα εργαλεία
WBS & Mind Maps
Διαχείριση πόρων
Προϋπολογισμών του έργου
Εργαλεία ειδικών PM
Δημοφιλέστερος

Πλατφόρμα

2390
χρήστη / μήνα
Διαχείριση έργου
Ευέλικτα εργαλεία
WBS & Mind Maps
Διαχείριση πόρων
Προϋπολογισμών του έργου
Εργαλεία ειδικών PM
Γραφείο βοήθειας και εισιτηρίων
B2B CRM
 

Εταιρεία

 • Προσαρμοσμένο SLA
 • Αφιερωμένος διαχειριστής επιτυχίας πελατών
 • Υπηρεσίες ενοποίησης
 • Τροποποιήσεις λογισμικού
 • Λύσεις cloud υψηλής διαθεσιμότητας

Λύση διακομιστή διαθέσιμη ήδη από 595 €

Εύκολη Redmine στον δικό σας διακομιστή; Ανετα. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως χρειαστεί να ακολουθήσετε ορισμένα κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία δεδομένων και πολιτικές, και διατήρηση sευαίσθητα και κρίσιμα δεδομένα εσωτερικά στον δικό σας διακομιστή είναι απαραίτητο για εσάς. Διατηρήστε τον φυσικό έλεγχο του δικού σας διακομιστή, ό,τι είναι δυνατό με την Easy Redmine Server Solution. 


Αποκτήστε την άδεια του διακομιστή σας VMware, VirtualBox, ή ένα προσαρμοσμένο πακέτο εγκατάστασης για την πιο εύκολη αναβάθμιση του Redmine.

Πλήρης λίστα χαρακτηριστικών

Project ManagementESSENTIALSΕπιχείρησηΠλατφόρμαΕταιρεία
Απεριόριστα έργα
Gantt διάγραμμα
παρακολούθηση του χρόνου
φύλλα χρόνου
WBS & Mind Maps
Ημερολόγιο συσκέψεων και έργων
Scheduler
συνημμένα
Οργανισμός δομή
Κουμπιά δράσης
Προσαρμοσμένες αναφορές
Ευέλικτα εργαλείαESSENTIALSΕπιχείρησηΠλατφόρμαΕταιρεία
Πίνακες Scrum
Πίνακες Kanban
Πίνακας ελέγχου Scrum Master
Πίνακας εργαλείων Sprint
Διαχείριση πόρωνESSENTIALSΕπιχείρησηΠλατφόρμαΕταιρεία
Πόροι και κατανομές
Ωρομέτρησης
Πίνακας ελέγχου & Αναφορές
Διαχείριση ικανοτήτων
Προϋπολογισμοί / Οικονομικά ΈργουESSENTIALSΕπιχείρησηΠλατφόρμαΕταιρεία
Προϋπολογισμών του έργου
Εξοδα ταξιδιού
Ωριαίες τιμές
Εργαλεία ειδικών PMESSENTIALSΕπιχείρησηΠλατφόρμαΕταιρεία
Κερδισμένες Διαχείρισης Αξία
Διαγράμματα
Test Cases
Προσαρμοσμένα πεδία με τύπους
Προγραμματισμένες αναφορές
Διαχείριση Κινδύνων
Το Help DeskESSENTIALSΕπιχείρησηΠλατφόρμαΕταιρεία
Διαχείριση εισιτηρίων
Διαχείριση Que υπηρεσίας
Διαχείριση SLA
Ειδοποιήσεις
Αναφορά και KPI
Απεριόριστη πρόσβαση για πελάτες του Help Desk
B2B CRMESSENTIALSΕπιχείρησηΠλατφόρμαΕταιρεία
Διαχείριση λογαριασμού και επαφών
Επικεφαλής και διαχείριση καμπάνιας
Διαχείριση διανομής μολύβδου
Ευκαιρία και διαχείριση αγωγών
Διαχείριση συνεργατών και επαναπωλητών
Βιβλία τιμών και αυτοματοποίηση προσφορών
Αναφορά
Διαχείριση KPI
Διαχείριση δραστηριοτήτων
ασφάλειαESSENTIALSΕπιχείρησηΠλατφόρμαΕταιρεία
Κρυπτογραφημένη επικοινωνία
2FA
Υποστήριξη διαδικασίας GDPR
Επιβολή πολιτικής κωδικού πρόσβασης
Ρυθμίσεις λήξης περιόδου σύνδεσης
SSO
Αρχεία πρόσβασης εφαρμογών
Επιτρεπόμενη πρόσβαση IP
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗESSENTIALSΕπιχείρησηΠλατφόρμαΕταιρεία
Διαδικτυακή βάση γνώσεων
Γραφείο εξυπηρέτησης πελατών
Διόρθωση σφαλμάτων
99.9% SLA χρόνου λειτουργίας cloud
Προσαρμοσμένο SLA
Αφιερωμένος διαχειριστής επιτυχίας πελατών
Επιχειρηματικές λύσειςESSENTIALSΕπιχείρησηΠλατφόρμαΕταιρεία
Υπηρεσίες ενοποίησης
Τροποποιήσεις λογισμικού
Λύση υψηλής διαθεσιμότητας cloud
Υβριδική υποδομή
Έργα υλοποίησης σε όλες τις κλίμακες
Προσαρμοσμένος τομέας
Απεριόριστα έργα
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Gantt διάγραμμα
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
παρακολούθηση του χρόνου
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
φύλλα χρόνου
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
WBS & Mind Maps
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Ημερολόγιο συσκέψεων και έργων
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Scheduler
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
συνημμένα
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Οργανισμός δομή
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Κουμπιά δράσης
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Προσαρμοσμένες αναφορές
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Πίνακες Scrum
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Πίνακες Kanban
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Πίνακας ελέγχου Scrum Master
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Πίνακας εργαλείων Sprint
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Πόροι και κατανομές
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Ωρομέτρησης
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Πίνακας ελέγχου & Αναφορές
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαχείριση ικανοτήτων
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Προϋπολογισμών του έργου
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Εξοδα ταξιδιού
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Ωριαίες τιμές
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Κερδισμένες Διαχείρισης Αξία
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαγράμματα
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Test Cases
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Προσαρμοσμένα πεδία με τύπους
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Προγραμματισμένες αναφορές
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαχείριση Κινδύνων
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαχείριση εισιτηρίων
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαχείριση Que υπηρεσίας
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαχείριση SLA
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Ειδοποιήσεις
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Αναφορά και KPI
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Απεριόριστη πρόσβαση για πελάτες του Help Desk
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαχείριση λογαριασμού και επαφών
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Επικεφαλής και διαχείριση καμπάνιας
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαχείριση διανομής μολύβδου
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Ευκαιρία και διαχείριση αγωγών
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαχείριση συνεργατών και επαναπωλητών
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Βιβλία τιμών και αυτοματοποίηση προσφορών
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Αναφορά
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαχείριση KPI
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαχείριση δραστηριοτήτων
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Κρυπτογραφημένη επικοινωνία
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
2FA
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Υποστήριξη διαδικασίας GDPR
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Επιβολή πολιτικής κωδικού πρόσβασης
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Ρυθμίσεις λήξης περιόδου σύνδεσης
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
SSO
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Αρχεία πρόσβασης εφαρμογών
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Επιτρεπόμενη πρόσβαση IP
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διαδικτυακή βάση γνώσεων
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Γραφείο εξυπηρέτησης πελατών
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Διόρθωση σφαλμάτων
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
99.9% SLA χρόνου λειτουργίας cloud
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Προσαρμοσμένο SLA
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Αφιερωμένος διαχειριστής επιτυχίας πελατών
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Υπηρεσίες ενοποίησης
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Τροποποιήσεις λογισμικού
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Λύση υψηλής διαθεσιμότητας cloud
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Υβριδική υποδομή
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Έργα υλοποίησης σε όλες τις κλίμακες
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία
Προσαρμοσμένος τομέας
ESSENTIALS
Επιχείρηση
Πλατφόρμα
Εταιρεία

Επιχειρησιακή ασφάλεια

Γεωγραφικό σύννεφο, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων ημέρας 30

Αν δεν αγαπάτε απόλυτα το Easy Redmine cloud, θα λάβετε τα χρήματά σας πίσω. Χωρίς ερωτήσεις.

Δοκιμάστε το Easy Redmine σε μια δωρεάν δοκιμή 30 ημερών

Πλήρη χαρακτηριστικά, προστατευμένα με SSL, Ημερήσια αντίγραφα ασφαλείας, στο Geo σας